جزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو

    پکیج نرم افزاری کوانتوم اسپرسو از مهم ترین کدهای نگارش شده برای تحلیل و استخراج مشخصات الکترونیکی مواد مختلف است. این نرم افزار مجموعه ای از زیر نرم افزارهایی نظیر PWscf، Phonon و EPW است که بوسیله این نرم افزارها می توان ساختار پایدار مواد و همچنین مشخصاتی نظیر نمودار (E(k و پاشندگی اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو[…]

جزوه آموزشی «شبیه سازی سلول خورشیدی در سیلواکو»

    شبیه سازی سلول خورشیدی نیازمند انجام همزمان تحلیل­های الکتریکی و نوری است. در بین نرم افزار هایی که بتوانند این دو تحلیل را پوشش دهند، نرم افزار سیلواکو به دلیل کتابخانه بزرگی از مواد و مشخصات مربوط به آن­ها و همچنین کتابخانه بزرگی از انواع مدل­های فیزیکی برای انواع فرآیندهای فیزیکی از مهم اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی «شبیه سازی سلول خورشیدی در سیلواکو»[…]

جزوه آموزشی Silvaco Atlas

    نرم افزار Atlas، مهم ترین زیرمجموعه نرم افزار تحلیل ادوات شرکت سیلواکو است. بوسیله این نرم افزار می توان انواع افزاره های الکترونیکی و نوری نظیر ماسفت، ترانزیستور دو قطبی، دیود و سلول خورشیدی را طراحی کرده و انواع آنالیز را بر روی آن انجام داد. کتابخانه بسیار متنوع این نرم افزار شامل انواع اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی Silvaco Atlas[…]