صفحه 1 از 1

بازتاب سطحی در سلول خورشیدی

ارسال شده: شنبه ژانویه 20, 2018 11:19 am
توسط Digiworld
سیلواکو در حالت عادی بازتاب سطحی رو در سلول خورشیدی در نظر میگیره؟اگر درنظر میگیره مقدار بازتاب یه لایه رو از کجا ببینم که چقدر درنظر گرفته؟
ممنون

Re: بازتاب سطحی در سلول خورشیدی

ارسال شده: شنبه ژانویه 20, 2018 1:41 pm
توسط mmkhatami
برای درنظر گرفتن بازتاب از سطح جلوی سلول، از نوشتن کلمه front.refl و برای در نظر گرفتن بازتاب از سطح عقب سلول از نوشتن کلمه back.refl جلوی دستور beam استفاده می شود. در این حالت سوی دیگر سطح، خلا(n = 1.0) درنظر گرفته می شود. برای مثال برای درنظر گرفتن بازتاب سطح جلوی قطعه:

کد: انتخاب همه

beam num=1 x.origin=10 y.origin=-1 AM1.5 front.refl
بازتاب یک سطح تابعی از ضریب شکست این لایه است. مقدار بازتاب سطحی از رابطه زیر بدست می آید که در این رابطه nR مولفه حقیقی ضریب شکست لایه و nI مولفه موهومی ضریب شکست لایه است:
Reflectance.png
Reflectance.png (2.54 کیلو بایت) مشاهده 737 مرتبه

Re: بازتاب سطحی در سلول خورشیدی

ارسال شده: جمعه ژانویه 26, 2018 9:34 am
توسط Ali
اونوقت این دستور بازتاب از الکترود رو هم درنظر می گیره؟

Re: بازتاب سطحی در سلول خورشیدی

ارسال شده: جمعه ژانویه 26, 2018 10:25 am
توسط mmkhatami
برای درنظر گرفتن بازتاب از یک الکترود از دستور contact استفاده می شود. در این حالت مقدار بازتاب از الکترود بوسیله مقدار متغیر reflect مشخص می شود که عددی بین 0.0 و 1.0 است. برای مثال برای در نظر گرفتن اثر بازتابی از الکترود کاتد با بازتاب 10 درصد:

کد: انتخاب همه

contact name=cathode reflect=0.1