ثبت نام نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس

      نظر به اتمام زمان دوره فعلی انجمن و فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات، افرادی که تمایل به نامزدی حضور در انجمن را دارند مشخصات خود را در فرم زیر ثبت نمایند. شرایط عمومی افراد برای نامزدی انتخابات: ۱.  دانشجوی گرایش های برق-الکترونیک(گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک و گرایش مدار و سیستم) اطلاعت بیشتر دربارهثبت نام نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس[…]