جزوه آموزشی Design Expert

نرم‌افزار Design Expert ابزارهای قدرتمندی را برای ارائه یک آزمایش ایده آل و بهینه برای متغیرهای و پارامترها را فراهم می‌کند. در صورت تردید، آن را با محاسبات درون‌خطی و توانایی افزودن بلوک‌ها و نقاط مرکزی ، قوی‌تر می‌سازد. در Design Expert   به‌راحتی می‌توان پارامترهای معنادار را در صورت وجود مشاهده و چگونگی مدل‌سازی دقیق‌ترین اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی Design Expert[…]

آشنایی با نرم افزار Design Expert

نرم افزارDesign Expert  یک بسته نرم افزاری آماری از Stat-Ease Inc است که به طور خاص به انجام طراحی آزمایشات (DOE) اختصاص دارد. نرم افزار Design Expert ، تست های مقایسه ای، غربالگری، توصیفی، بهینه سازی، طراحی پارامترهای قوی و طرح های ترکیبی را ارائه می دهد. Design Expert ماتریس های آزمایشی را برای غربالگری اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با نرم افزار Design Expert[…]

مهندس محمود ملکی

مهندس محمود ملکی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش مهندسی انرژی- دانشگاه تربیت مدرس : 1397-1399 کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه : 1392-1396 نرم افزارها: Design Expert مقالات: 1- M. Mohadesi, B. Aghel, M. Maleki, A.R. Ansari, Production of biodiesel from waste cooking oil using a homogeneous catalyst: study of semi-industrial pilot of microreactor, Renewable اطلاعت بیشتر دربارهمهندس محمود ملکی[…]