ویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو

  ویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو منتشر شد.   در این نسخه، علاوه بر ویرایش مطالب موجود در نسخه اول، موارد زیر اضافه شده اند: ۱. محاسبه چگالی حالات (DOS) و چگالی حالات تصویر شده (PDOS) الکترونی ۲. محاسبه DOS و PDOS فونونی ۳. محاسبه بردارهای قطبش فونونی و رسم آن ۴. اطلاعت بیشتر دربارهویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو[…]