اطلاعیه دعوت به همکاری

وب سایت آموزشی UCOURSE از تمام اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه های زیر دعوت به همکاری می کند: تالیف جزوات آموزشی نرم افزارها و دروس تخصصی برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی علاقمندان می توانند رزومه، زمینه های مورد علاقه برای همکاری و مشخصات تماس خود را به آدرس زیر ارسال نمایند: contact-us@ucourse.ir  

ویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو

  ویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو منتشر شد.   در این نسخه، علاوه بر ویرایش مطالب موجود در نسخه اول، موارد زیر اضافه شده اند: ۱. محاسبه چگالی حالات (DOS) و چگالی حالات تصویر شده (PDOS) الکترونی ۲. محاسبه DOS و PDOS فونونی ۳. محاسبه بردارهای قطبش فونونی و رسم آن ۴. اطلاعت بیشتر دربارهویراست دوم جزوه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو[…]

جزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو

  در این جزوه، پس از مقدمه و نحوه نصب، قسمت های مهم پکیج نرم افزاری QE شامل PWscf، فونون و EPW مطالعه می شود. در این مطالعه، نحوه تعریف فایل های ورودی و سپس استخراج مشخصات الکترونیکی و فونونی و همچنین محاسبات برهم کنش الکترون-فونون توضیح داده می شود. همچنین نحوه تحلیل خروجی ها اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو[…]

وحید فرامرزی

        وحید فرامرزی دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش ادوات میکروالکترونیک نانوالکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه رازی کرمانشاه   نرم افزارها: SIESTA GPAW COMSOL multiphysics Lumerical Semi- empirical (BIOVIA material studio)  

مصطفی عباسیفرد

مصطفی عباسیفرد کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی مهندسی برق- دانشگاه شهید بهشتی   نرم افزارها: SIESTA Quantum Espresso GPAW دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:  

محمدمهدی مهرنگار

محمدمهدی مهرنگار دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   نرم افزارها: Xilinx ISE Altium Designer Comsol دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:    

محمدمهدی خاتمی

دکتر محمدمهدی خاتمی ۱۳۹۷-۱۳۹۸: محقق در University of Texas at Dallas ۱۳۹۳-۱۳۹۹: دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰-۱۳۹۳: کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۶-۱۳۹۰: کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه زنجان نرم افزارها: Silvaco Quantum Espresso SIESTA HSPICE مقالات: Electronic transport properties of hydrogenated and fluorinated graphene: a اطلاعت بیشتر دربارهمحمدمهدی خاتمی[…]