وحید فرامرزی

photo_2017-03-15_03-20-16
مدرسان

وحید فرامرزی

 

 

 

 

وحید فرامرزی

دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش ادوات میکروالکترونیک نانوالکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه رازی کرمانشاه

 

نرم افزارها:

  • SIESTA
  • GPAW
  • COMSOL multiphysics
  • Lumerical
  • Semi- empirical (BIOVIA material studio)

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.