آشنایی با نرم افزار کوانتوم اسپرسو

بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT)، بوسیله حل معادلات کوهن-شم، می توان حالت پایه سیستم را بدست آورده و بر اساس آن به استخراج مشخصات آن پرداخت. یکی از مهم ترین کدهای نرم افزاری مبتنی بر DFT، نرم افزار متن باز کوانتوم اسپرسو (QE) است که با استفاده از توابع پایه موج تخت و با بهره گیری از شبه پتانسیل ها، معادلات کوهن-شم را به صورت خودسازگار (SCF) حل نموده و حالت پایه سیستم را بدست می دهد. سپس با استفاده از این نرم افزار می توان خواص الکترونیکی (نظیر نوار انرژی و چگالی حالات) و خواص فونونی (نظیر نمودار پاشندگی فونونی و چگالی حالات فونونی) را بدست آورد. همچنین از ویژگی های منحصر به فرد QE، توانایی آن در انجام محاسبات برهم کنش الکترون-فونون و محاسبه پارامترهایی مانند نرخ پراکندگی و تحرک پذیری حامل ها است. این ویژگی ها در کنار تیم بسیار حرفه ای نگارش این نرم افزار، باعث محبوبیت زیاد آن خصوصا در محاسبات مربوط به الکترون-فونون شده است.

مطالب مفید:

جزوات آموزشی:

راهنمای نرم افزار:

دانلود نرم افزار QE:

لینک های مفید:

مدرس:

محمدمهدی خاتمی