دسامبر 27, 2017

کلاس های خصوصی

لیست کلاس های خصوصی
Silvaco

این نرم افزار مجموعه ای بسیار قدرتمند برای طراحی و شبیه سازی قطعات نیمه هادی است. سیلواکو، زیر مجموعه Athena، توانایی های لازم برای شبیه سازی Process قطعات نیمه هادی بر مبنای روش های عددی- فیزیکی در دو و سه بعد را دارا می باشد.

مدرس: محمدمهدی خاتمی

مطالب آموزشی مرتبط

Word
Word
Lumerical
Lumerical
Comsol

طراحی دستگاه های پیچیده که ترکیبی از فیزیک های مختلف هستند، مستلزم حل معادلات بسیار پیچیده بوده که گاهی اوقات از توانایی فرد برای ایجاد کدهای نرم افزاری خارج است. به همین دلیل نرم افزارهای المان محدود ایجاد شدند تا این مسیر را راحت کنند. از بین این نرم افزارها، نرم افزار کامسول در زمینه محاسبات مسائل چند فیزیکی سرآمد بوده و به شدت در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

مدرس: محمدمهدی مهرنگار

Tight Binding
Tight Binding

 

فرم درخواست کلاس خصوصی
  • زمانی که میخواهید کلاس برقرار شود مشخص کنید
  • توضیحاتی در مورد مباحثی که میخواهید در این دوره یاد بگیرید ارائه دهید