محمدمهدی مهرنگار

photo_2016-10-16_20-48-27
مدرسان

محمدمهدی مهرنگار

photo_2016-10-16_20-48-27

محمدمهدی مهرنگار

دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

نرم افزارها:

دریافت رزومه کامل:

رزومه

شبکه های اجتماعی مدرس:

rg

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.